Rekrutacja do programu Szkoła Demokracji III edycja rok szkolny 2021/22

Zapraszamy do programu Szkoła Demokracji!

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. Spośród proponowanych działań wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły, potrzeb i zainteresowań i zrealizujcie je z naszym wsparciem, zmieniając swoją szkołę! Szkoły, które zrealizują min. 3 wyzwania z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (działania muszą zostać zaakceptowane przez mentora/kę) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji. Poznaj obszary programu TUTAJ.

REKRUTACJA TRWA do 30 września 2021 roku!
UWAGA! W programie obowiązuje limit 120 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ!

Na czym polega program Szkoła Demokracji?

Spośród proponowanych działań (tu możesz zobaczyć przykładowe wyzwania) wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły i zainteresowań. Działajcie, zmieniajcie swoją szkołę oraz dzielcie się z nami i innymi uczestnikami swoimi sukcesami i wyzwaniami!

Szkoły, które zrealizują min. 3 wyzwania z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (zaakceptowane przez mentora/koordynatora) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji.

Waszą pracę będą wspierali mentorzy, będący głosem doradczym w działaniach. Weźmiecie też udział w ciekawych warsztatach i rozwijających spotkaniach: konferencji online otwierającej program, spotkaniach z mentorami, min. 3 szkoleniach doskonalących wiedzę i umiejętności i konferencji podsumowującej.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

1. Spotkanie wprowadzające dla opiekunów i opiekunek zespołów szkolnych 7 październik 2021 r. (czwartek) 17:00-18:30

2. Inauguracja* (15 lub 21 października 2021 w godz. 10:00-16:15 - termin do wyboru przez zespół)
Szkolenie z warsztatami wprowadzające do programu. UDZIAŁ JEST KONIECZNYM WARUNKIEM, by realizować program.

3. Realizacja wyzwań i mentoring (listopad 2021 - marzec 2022) 

Każdy zespół:
- otrzyma wsparcie ze strony mentora/ki przez cały czas trwania programu w realizacji i relacji z zadań (diagnozy, planu działania i wybranych wyzwań);
- będzie opisywał swoje działania na platformie programu;
- odbędzie również dwa obowiązkowe spotkania online z mentorem/ką (po 1,5h każde spotkanie).

3. Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów (grudzień 2021 - marzec 2022)

Każdy uczeń ma wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji . Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki stacjonarnie w różnych miastach lub online.*

4. Spotkanie wspierające dla opiekunów (luty - marzec 2022)
Opiekunowie wezmą udział w spotkaniu wspierającym online 1,5h w trakcie realizacji programu.

5. Konferencja podsumowująca* (kwiecień 2022)
Podsumowanie i warsztaty z doświadczonymi trenerami. 

6. Dodatkowe wsparcie dla zespołów
- Konsultacje z ekspertem CEO – koordynatorem/ką.
- Dostęp do platformy programu umożliwiającej korzystanie z materiałów i publikowanie relacji ze swoich działań.
- Zestaw materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować

*Forma Inauguracji z warsztatami wprowadzającymi, szkoleń liderskich oraz konferencji podsumowującej zostanie dostosowana do możliwości szkół oraz przewidywanej sytuacji epidemiologicznej. W zależności od warunków będzie online, stacjonarna lub hybrydowa Zapewniamy, że Organizator dołoży wszelkich starań, aby forma była bezpieczna, zgodna z zaleceniami sanitarnymi oraz umożliwiała udział i realizację programu.

 

Jakie korzyści z udziału w programie dla szkoły?

  • Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Demokracji” (po zrealizowaniu założeń programu), zaświadczającego spełnienie kryteriów i zdobycie tytułu!

  • Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma także dyplom potwierdzający pomyślne ukończenie programu.

  • Wyróżniające działania szkół zostaną opisane jako dobre praktyki i przedstawione na naszym serwisie  i oraz platformie szkolademokracji.ceo.org.pl oraz w materiałach dodatkowych do programu.

 

Opinie uczestników poprzednich edycji

W szkole nareszcie zaczęło się coś "dziać". Powstały nowe idee, które zresztą zostały realizowane. Szkoła zaczęła działać nie tylko za sprawą nauczycieli i dyrekcji, lecz także uczniów, którzy nareszcie mogą wdrożyć w życie szkoły swoje pomysły.

Po raz pierwszy zaangażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.

 

Nauczycielu i nauczycielko:​

  • zrealizujesz z uczniami ciekawe i angażujące społeczność szkolną działania;

  • sprawdzisz, jak funkcjonuje samorząd uczniowski w twojej szkole  i jak otwarta jest ona na działania młodzieży;

  • dowiesz się, jak rozwijać w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczyć ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości.

  • poznasz inspirujące przykłady zmian z innych szkół.

 

Uczniu i uczennico:

  • nauczysz się współpracy w grupie oraz skutecznego planowania i realizowania w szkole interesujących działań;

  • rozwiniesz umiejętności liderskie i dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby te osoby chciały nas słuchać i współpracować z nami;

  • dzięki udziałowi w szkoleniach liderskich w "Akademii Demokracji" pozyskasz sporo nowych informacji oraz poszerzysz swoją wiedzę.

 

Kogo zapraszamy do udziału?

Do programu zgłosić się mogą zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy po jednym zespole z każdej szkoły, liczącym od 3 do 8 osób - uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat działających w samorządzie uczniowskim wraz z nauczycielem/elką (opiekunem/opiekunką zespołu projektowego).

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nauczyciel/elka zgłasza do programu szkołę, w drugim uczniów i uczennice.

Zgłoszenie szkoły i nauczyciela/ki odbywa się poprzez formularz wstępny dostępny TUTAJ!

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Zgłoś się już teraz przez formularz wstępny dostępny TUTAJ!

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z Regulaminem programu dostępnym tutaj.

 

Jakieś pytania?

Napisz do nas:

szkola.demokracji@ceo.org.pl

Urszula Borkowska: urszula.borkowska@ceo.org.pl

Monika Prus: monika.prus@ceo.org.pl

 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania