Przygotowanie do Inauguracji Szkoły Demokracji I tura 15.10.2021 - zadanie przed: wizytówka zespołu na padlecie!

Zadanie przed: stwórzcie wizytówkę zespołu na padlecie!

Dla lepszego przygotowania się do warsztatu, prosimy Was o wykonanie zadania przed Inauguracją. Zadanie związane jest z warsztatmi i prezentacją zespołu.

W tej edycji Inauguracja odbędzie się wyłącznie w formie on-line - zespół projektowy bierze udział wybranym przez Was terminie - 15 października w godzinach 10.00-16.15. Każdy dostanie przed wydarzeniem na swojego e-maila unikalny login i hasło umożliwiające dostęp do platformy MS TeamsUdział całości wydarzenia jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i uczennic. Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki - opiekunów zespołów projektowych do udziału w wykładzie wprowadzającym i do udziału w części warsztatowej, dzięki czemu będą mogli zdobyć kluczowe informacje dotyczące programu i wesprzeć swój zespół w poszczególnych działaniach.

Każdy zespół biorący udział w programie przygotowuje wizytówkę zespołu według podanego wzoru i instrukcji (poniżej), w której umieszcza nazwę swojej szkoły oraz odpowiada na znajdujące się tam pytania. W ten sposób przygotowana grafika/nagranie będzie wizytówką zespołu, przy pomocy której grupa przywita się z resztą zespołów podczas warsztatu z trenerem. 

WAŻNE: prosimy o dodanie wizytówki wcześniej - dla osób, które biorą udział w wydarzeniu w dn. 15.10 - prosimy o dodanie wizytówki do padletu do dnia 14.10.

 

Instrukcja - jak przygotować wizytówkę zespołu i dodać do padletu?

 Na prezentację zespołu podczas warsztatów Inauguracji programu Szkoła Demokracji online

 

1. Wybierzcie wersję wizytówki, którą chcecie przygotować. Możecie przygotować wizytkówkę w wersji 1 "pisanej" albo wersji 2 "nagranej". Wybór zależy od Was.

 

2. Przygotujcie wspólnie krótkie odpowiedzi na dwa pytania:

  • Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w programie Szkoła Demokracji? 
  • Mocne strony naszego zespołu

Skupcie się na najważniejszych rzeczach. Podczas wydarzenia będzie krótki czas na zaprezentowanie Waszej grupy.

 

3. Przygotujcie materiały do wizytówki. W zależności od wybranej wersji wizytówki przygotujcie potrzebne do niej elementy.

W przypadku wizytówki w wersji 1 "pisanej":

- nazwa szkoły i miejscowość;

- spisane krótkie odpowiedzi na powyższe pytania;

- zróbcie i wybierzcie zdjęcie Waszej grupy lub inne element graficzny prezentujący Waszą grupę (np. rysunek, obrazek, ilustrację, mem, gif, kolaż), który w jakiś sposób wiąże się z Wami, przedstawia Wasz zespół, ilustruje. Ustalcie również opis do zdjęcia czy dodanego elementu graficznego, np. imiona członków grupy, opis grupy lub wyjaśnienie do elementu graficznego, co przedstawia i dlaczego prezentuje Waszą grupę.

 

W przypadku wizytówki w wersji 2 "nagranej":

- nazwa szkoły i miejscowość;

- nagrajcie filmik z przedstawieniem zespołu i odpowiedziami na powyższe pytania,  następnie wgrajcie i udostępnijcie w miejscu typu dysk google/youtube, vimeo czy inne miejsce, z któego można to udostępnić. Jeśli wgrywacie na youtube, możecie ustawić tryb niepubliczny z możliwością udostępniania filmiku tylko osobom, które otrzymają link. Możecie również ustalić opis do filmu, np. imiona członków Waszego zespołu.

 

4. Dodajcie do padletu wizytówkę z potrzebnymi, przygotowanymi wcześniej elementami - to będzie wizytówka Waszego zespołu do zaprezentowania podczas warsztatów. Dodajcie wizytówkę do 14 października!

W skład wizytówki wyzwania wchodzą:

  • nazwa i miejscowość szkoły
  • odpowiedzi na pytania: Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w programie Szkoła Demokracji? oraz Mocne strony naszego zespołu spisane (dodane tekstowo) lub nagrane (dodany filmik).
  • w przypadku wizytówki nr 1 ("pisanej") zdjęcie zespołu lub element graficzny typu obrazek, mem, gif, rysunek, kolaż przedstawiający Wasz zespół.

Jak dodać wizytówkę wyzwania do padletu?

Dokładna instrukcja techniczna, jak dodać poszczególne elementy znajduje się na padlecie w pierwszym okienku w pierwszej kolumnie o tytule "Instrukcja: Jak dodać zadanie przed (wizytówkę zespołu) do padletu?".

 

>> PADLET, do którego trzeba dodać wizytówkę wyzwania znajduje się TUTAJ <<

 Dodajcie wizytówkę do 14 października.

 

4. Podczas warsztatu trener przeprowadzi przedstawienie każdego zespołu z wykorzystaniem Waszych wizytówek w celu prezentacji Waszych zespołów. Każdy zespół biorący udział w wydarzeniu podczas warsztatów z trenerem będzie miał 3 minuty, aby zaprezentować pozostałym osobom swoją wizytówkę dodaną do padletu.

 

Powodzenia w tworzeniu Waszych wizytówek! :)

Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na adres: szkola.demokracji@ceo.org.pl