Diagnoza i plan działania - zróbcie w Waszym zespole!

Drodzy Uczestnicy i Drogie Uczestniczki programu Szkoła Demokracji!

Pierwszym krokiem po Inauguracji jest przeprowadzenie diagnozy - analizy działania Waszej szkoły na podstawie naszego narzędzia. W zespole wypełnijcie narzędzie, zaznaczając odpowiedzi adekwatne do stanu Waszej szkolnej demokracji w poszczególnych aspektach. Możecie przed opracowaniem narzędzia w zespole zrobić w szkole szersze konsultacje (diagnozę) i zapytać uczniów, jak postrzegają dane zagadnienia zawarte w diagnozie. Nie jest to koniecznie, ale z pewnością szerszy obraz bazujący na spojrzeniu większej liczby uczniów pozwoli Wam trafniej spojrzeć na dane kwestie w Waszej szkole i dobrać wyzwania do realizacji bazujące na potrzebach uczniów i uczennic Waszej szkoły, dlatego zachęcamy do tego!

Następnym krokiem będzie wybranie z każdego obszaru jednego wyzwania do zrealizowania, czyli opracowanie planu działania. Wybierzcie po jednym wyzwaniu z każdego obszaru. Przypominamy, że w programie musicie zrealizować min. 3 wyzwania z 3 różnych obszarów, ale zachęcamy by zrealizować również czwarte i/lub piąte, które dają certyfikat Szkoły Demokracji z wyróżnieniem. W planie działania zaznaczcie, które trzy wyzwania zrealizujecie w pierwzej kolejności (jako te obowiązkowe na podstawowy certyfikat).

Wyniki Waszej diagnozy i wybrane wyzwania z poszczególnych obszarów (plan działania) będziecie musieli umieścić na platformie Szkoły Demokracji, do której otrzymacie wkrótce dostęp (jedno konto na jedną szkołę) - otrzymujecie pomocne wzory do analizy i planu działania w wordzie, a na platformie trzeba będzie uzupełnić formularz elektronicznie (nie będzie konieczne wgrywanie plików z worda, one są pomocnicze, by razem przeprowadzić w zespole diagnozę i plan działania). 

Wkrótce w listopadzie przydzielimy również dla Waszego zespołu mentora, który będzie Was wspierał podczas realizacji wyzwań w programie. Gdy otrzymacie dostęp do platformy i wrzucicie tam diagnozę i plan działania, mentor udzieli Wam informacji, czy jest coś do uzupełnienia czy poprawienia, czy akceptuje diagnozę i plan działania (za pomocą statusu relacji i komentarza).

W razie pytań piszcie, a narzędzie do diagnozy i stworzenia planu działania w Waszym zespole możecie pobrać z załącznika w tym poście poniżej. :)

Pliki do pobrania