Plan konferencji podsumowującej program "Szkoła Demokracji"

Podsumowanie programu "Szkoła Demokracji" (konferencja na zakończenie) odbędzie się online na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik będzie logował się dotychczasowym indywidualnym loginem i hasłem. Dlatego prosimy o wcześniejsze zalogowanie się i sprawdzenie, czy dane do logowania działają. Grupa projektowa może logować się zarówno indywidualnie, jak i grupowo czy hybrydowo (czyli część osób z zespołu loguje się indywidualnie a część przed jednym komputerem). Jeśli podczas podsumowania będziecie pracować osobno (każdy indywidualnie przed komputerem), miejcie swój wewnętrzny kanał komunikacji jako zespół, np. grupa na messengerze, co pozwoli Wam razem wykonywać ćwiczenia zdalnie. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem:  akademiademokracjipomoc@vizja.pl. Zalecamy zainstalowanie aplikacji MS Teams i logowanie się przez aplikację.

W załączniku do tego artykułu znajduje się instrukcja logowania się i poruszania się po platformie MS Teams podczas wydarzenia - zachęcamy, aby się z nią zapoznać.

Szkoły miały do wyboru jeden z dwóch terminów: 21 kwietnia lub 26 kwietnia, oba w godzinach 9:00-12:00. Poniżej plan podsumowania (identycznego w obu terminach), czyli co się wydarzy po kolei.

1. POWITANIE I WPROWADZENIE

g. 9:00 - 9:30

Miejsce: zespół ogólny

Uczestniczą: wszyscy

- Przywitanie uczestników i uczestniczek programu oraz opiekunów i opiekunek zespołów projektowych. 

- Przedstawienie programu wydarzenia.

- Przemówienie prorektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

- Przemówienie prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej - dr Jędrzeja Witkowskiego.

- Podziękowania ze strony koordynatorek projektu z ramienia Organizatorów AEH (Agnieszka Drang) i CEO (Urszula Borkowska).

- Podsumowanie działań w programie "Szkoła Demokracji", prezentacja dobrych praktyk i zaproszenie do grup warsztatowych. 

2. WARSZTATY W GRUPACH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC

g. 9:30 - 11:45

Miejsce: zespoły poszczególnych grup

Uczestniczą: uczniowie i uczennice w podziale na grupy - podział na grupy w osobnym artykule

- Warsztaty z trenerami dla uczestników i uczestniczek programu. 

3. SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK (TYLKO podczas II tury podsumowania 26.04.2022 r.)

g. 9:30 - 11:00

Miejsce: zespół przeznaczony na spotkanie opiekunów/ek

Uczestniczą: nauczycielki/ek - opiekunowie/ki zespołów projektowych

- Równolegle do warsztatów odbędzie się spotkanie podsumowujące dla chętnych opiekunów i opiekunem zespołów (nauczycieli i nauczycielek).

4. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

g. 11:45 - 12:00

Miejsce: zespół ogólny

Uczestniczą: wszyscy

- Podsumowanie pracy warsztatowej z trenerami.

- Podziękowania dla uczestników i uczestniczek za spotkanie i udział w wydarzeniu oraz programie.

Do zobaczenia!

Pliki do pobrania