Przykładowa ankieta dot. uczenia się online (wzór)

Dodano: 10.12.2020

Kategoria: Dodatkowe materiały

Jak SU może wspierać nauczycieli i nauczycielki w uczeniu się i nauczaniu?

Nawet zdalnie czy w utrudnionych warunkach SU może przeprowadzić wśród uczniów i uczennic ankietę dotyczącą ich motywacji do nauki, warunków, potrzeb i trudności, a potem opracować wnioski oraz propozycje działań wspierających uczniów i na koniec przekazać je nauczycielom i nauczycielkom.

W załączniku przykład ankiety dotyczącej uczenia się zdalnie oraz zbierania potrzeb i pomysłów uczniów i uczennic stworzona za pomocą Google Forms jako inspiracja do stworzenia własnego narzędzia online do przeprowadzenia badania wśród społeczności szkolnej. Są to propozycje na to, jak samorząd uczniowski może wspierać uczenie się i nauczanie, oraz wyrażanie głosu uczniów w zakresie ich potrzeb.

Więcej na temat tego, jak przeprowadzić ankietę w artykule na blogu CEO: "E-samorządu uczniowski - jak może wspierać uczniów/ennice i nauczycieli/elki w czasie pandemii?".

Pliki do pobrania