Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 30.11.2021

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
5. Tworzymy instytucję i procedury odnoszące się do łamania praw ucznia oraz konfliktów w naszej szkole (np. rzecznik praw ucznia czy szkolne mediacje procedura czy zgłoszenia złamania praw ucznia).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Stworzenie instytucji rzecznika praw ucznia. Przeprowadzenie rekrutacji na ucznia i nauczyciela, którzy będą pełnić tę funkcję. Styczeń/Luty 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
2. Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przeprowadzanie ankiet (raz w miesiącu) oraz omówienie ich na spotkaniach przedstawicieli klas i prezydium SU. Grudzień 2021

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
3. Organizujemy dzień integracyjny lub noc integracyjną dla uczniów szkoły. Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zorganizowanie nocy integracyjnej, gdzie każda klasa przygotuje jakąś atrakcję. Luty 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
3. Tworzymy forum do regularnych spotkań przedstawicieli uczniów oraz rodziców i nauczycieli (w formie nieformalnej lub jako rada szkoły). Chcemy wspólnie dyskutować o bieżących sprawach szkoły).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Spotkanie przedstawicieli uczniów (po spotkaniu z przedstawicielami klas), z dyrekcją szkoły na którym zostaną poruszone idee i problemy uczniowskie. Grudzień 2021

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zbadamy czynniki motywujące uczniów do nauki, a następnie przedstawiciel samorządu (rzecznik praw ucznia) dostanie swój czas na radzie pedagogicznej , gdzie przedstawi te czynniki nauczycielom. Marzec 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś