Diagnoza Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 01.12.2021

0

1

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zdecydowanie się zgadzam
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Zdecydowanie się zgadzam
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie zgadzam się
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Zgadzam się
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Zgadzam się
Co w obszarze "Wybory i kwestie formalne" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Uczniowie klas 8 działający w Samorządzie Szkolnym wraz z przedstawicielami SU zorganizują dla młodszych uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące wszystkich aspektów pracy w samorządzie.
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Zgadzam się
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Nie wiem
Co w obszarze "Działania uczniów i uczennic" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Chcielibyśmy wprowadzić zwyczaj systematycznego pytania uczniów o ich potrzeby i oczekiwania w formie ankiety
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Nie zgadzam się
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Zgadzam się
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Zgadzam się
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Komunikacja i media" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Chcielibyśmy wprowadzić nowy środek komunikacji - instagram.
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Nie wiem
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie zgadzam się
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Nie zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Podejmowanie decyzji" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
nic nie będziemy zmieniać
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie zgadzam się
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Nie zgadzam się
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Zgadzam się
Co w obszarze "Uczenie się i nauczanie" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Chcemy poprawić wiedzę uczniów dotyczącą oceniania - jak i za co są oceniani.

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
01.12.2021 15:04

Drogie, Drodzy,
bardzo dziękuję za prprowadzenie diagnozy. Ważne, że dostrzegliście mocne i słabe strony funkcjonowania Waszej szkoły w określonych obszarach.
Jeśli chodzi o obszar "Wybory", odnotowaliście, że brakuje Wam debaty kandydatów. Słuszna uwaga, Wszak w trakcie debaty możemy poznać osobowość i program wyborczy kandydata i podjąć decyzję, czy chcemy, aby nas reprezentował.
Z tego, co podkreśliliście w następnych obszarach "Działania uczniów i uczennic", "Komunikacja i media", to widzę, że zależy Wam na tym, aby pytać Was o Wasze potrzeby i brać je pod uwagę, a ponadto, aby o nich rozmawiać w gronie osób decyzjnych, czyli z dyrekcją.
Nie macie też doświadczeń w zakresie podejmowanie decyzji dotyczącej budżetu partycypacyjnego. Może warto spróbować podjąć działania w tej materii? Zdobywanie finansów i zarzadzanie nimi to wiedza, która bardzo przydaje się w życiu.
Zwróciłam również uwagę, że kwestia oceniania w obszarze "Uczenie się i nauczanie" jest dla Was newralgiczna i wcale to mnie nie dziwi. Z Waszej diagnozy wynika, że chcielibyście, aby prowadzono badania w zakresie oceniania (za co i jak jesteście oceniani) i aby wnioski z tych badań były wdrażane w szkole. I co jest dla Was ważne, aby odbywały sie rozmowy i dyskusje z Wami motywujące do nauki. Pełna zgoda, Gdy rozmawimamy o tym, jak sie uczymy i co sprawia, że chce nam sie uczyć i rozwijać, to otwieramy przestrzeń na współpracę, wzajemne uczenie sie i na czerpanie satysfakcji z poznawania nowych, ciekawych zagadnień. Myślę, że jesteście gotowi, aby stworzyć plan działania dotyczący wyzwań, które są Wam najbliższe.
Z ciekawością przeczytam, co wybraliście do realizacji.
Serdecznie Was pozdrawiam
Lidia Pasich

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś