Plan działań naszego zespołu.

  • WYBITNA RELACJA

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 01.12.2021

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU i dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

CO?


Planujemy uaktualnić regulamin Samorządu Uczniowskiego, tak aby był zgodny z obecnymi standardami szkoły.


JAK? 


Chcemy zorganizować spotkanie Samorządu wraz z dyrekcją oraz opiekunami SU w celu przedyskutowania zasad oraz wspólnej renowacji regulaminu. 


KIEDY? 


Termin jest ustalony na luty 2022 r. 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

„BARDZO ŁADNIE, DOSTATECZNY”  

 

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 


CO? 

Naszym celem jest aktywny udział w internecie, który obecnie jest największym źródłem informacji oraz jednym z lepszych miejsc na promocje szkoły. Dzięki formie multimedialnej pozwala to na rozwijanie zainteresowań chętnych uczniów grafiką cyfrową. Dzięki działaniu kanału możemy stworzyć miejsce, gdzie będzie gromadzona historia wydarzeń szkolnych oraz zostanie ona kontynuowania przez przyszłe pokolenia uczniów. Jest to forma cyfrowej gazetki szkolnej. 

 

DLACZEGO 

  • Kanał na platformie YouTube ma na celu informowanie uczniów o aktualnych wydarzeniach szkolnych oraz akcjach odbywających się na terenie placówki. 
  • Dostarcza on rozrywki w luźnej oraz żartobliwej formie, od uczniów dla uczniów. 
  • Pozwala on na wypromowanie oraz zachęcenie przyszłych uczniów do zapisania się do naszej szkoły. Pokazuje on życie szkolne z perspektywy osoby do niej uczęszczającej. 
  • Umożliwia poszerzanie horyzontów oraz rozwijanie się w dziedzinie multimediów dla osób tym zainteresowanych. 
  • Nasza szkoła jest postrzegana jako nowoczesna placówka aktywnie promująca się na forach internetowych. Kanału skutecznie rozwija promocje oraz pozwala na reprezentacje szkoły na platformie YouTube. 

KIEDY?

Projekt jest realizowany od września i będzie kontynuowany przez czas nieokreślony. Napewno do końca 2022 r.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole. Obejmuje ona wszystkich uczniów i uczennice i jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania. Umieszczamy je w planie pracy.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

SKRZYNKA KREATYWNOŚCI – SEH” 


Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 


WYZWANIE 

Przeprowadzamy diagnozę pomysłów, potrzeb oraz zainteresowań młodzieży w naszej szkole, obejmującą wszystkich uczniów z wykorzystaniem skrzynki o nazwie - “SKRZYNKA KREATYWNOŚCI - SEH”. Informacje tam zamieszczone przekładamy na konkretne działania, które umieszczamy w naszym planie pracy. 

 

CO? 

Naszym celem jest zmobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w działaniach szkolnych. Chcemy, aby odbywało się to za pośrednictwem skrzynki, która umożliwi dokładniejszą analizę potrzeb. Ułatwi ona organizację planów działań szkolnych oraz pozwoli zebrać je w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. 


DLACZEGO  

  • Pomysł powstał z myślą o innych uczniach. W naszym technikum jest wiele kreatywnych osób oraz urodzonych działaczy, którzy mają problemy z wystąpieniami publicznymi oraz dzieleniem się swoimi spostrzeżeniami na forum szkolnym. W celu przełamania bariery stresu publicznego powstanie bezpieczna przestrzeń, przeznaczona do udzielenia się w aktywności szkolnej, bez potrzeby stresującego kontaktu z nauczycielem. Działania potrzebne do zrealizowania projektu nie są wymagające, a ich efektem będzie umożliwienie zaangażowania się uczniów placówki. Skrzynka będzie znajdowała się w łatwo dostępnym miejscu pozwalając każdemu chętnemu na podzielenie się swoimi sugestiami dotyczącymi działań szkolnych. Pudełko będzie regularnie sprawdzane oraz opróżniane w celu analizy koncepcji uczniów. KIEDY?

Projekt zostanie zrealizowany w styczniu 2022 r.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

SZKOLNY MURAL


Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku


CO? 

Tworzenie muralu o różnorodniej tematyce (święta, dni tematyczne, wydarzenia szkolne) w celu zintegrowania uczniów oraz uświadomienia ich o różnych świętach i ich historii. Projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności artystycznych. 


JAK? 

Przed ważnymi wydarzeniami zostaną wytypowani chętni uczniowie do namalowania muralu na kredowej tablicy na dużej ścianie na holu. Stworzą oni tematyczne obrazki oraz centrum informacji o danym wydarzeniu. Samorząd będzie na bieżąco informował uczniów o konieczności stworzenia muralu oraz szukał osób chętnych do jego wykonania. 


KIEDY? 

Projekt obowiązuje od września 2021 r. i będzie powielany wraz z nadchodzącymi wydarzeniami. 


Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

MOTYWACJA - ”Jak zmotywować się do działania?” 

 

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku


WYZWANIE 

Zajęcia prowadzone dla klas naszej szkoły będą miały na celu zapoznanie uczniów ze znaczeniem słowa “motywacja” oraz analizie problemów, ich powodów i metod ich rozwiązania. Lekcje będą miały charakter integracyjny. 

 

CO? 

Naszym celem jest pomoc uczniom w poznaniu swoich możliwości oraz mocnych i słabych stron. Znalezienie problemu, przyczyn jego powstania oraz odszukania motywacji do rozwiązania go za pomocą gier oraz schematów. 

 

JAK? 

Zostaną przeprowadzone warsztaty w poszczególnych klasach. Zajęcia prowadzić będzie dwóch uczestników projektu (Sandra Czechowicz, Aleks Malinowski). Klasy zostaną wybrane przez nas oraz opiekunów projektu. Zajęcia będą obowiązkowe, prowadzone w ramach godzin wychowawczych. Każdy obecny uczeń będzie mógł aktywnie uczestniczyć w prezentacji oraz przygotowanych grach. Gry przygotowują organizatorzy warsztatów. Będą one polegały m.in. na rozpisywaniu swoich celów oraz przeszkód jakie są napotykane po drodze. Uznaliśmy, że obecnie wielu osobom brakuje samodyscypliny, organizacji i planu działania. Brak motywacji skutkuje zaprzestaniem aktywnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach oraz zaniedbaniem życia szkolnego jak i prywatnego. Z owym problemem można walczyć planując zadania oraz analizując trudności jakie przeszkadzają nam w zrealizowaniu założonego przez siebie celu. 


KIEDY?

Lekcje odbędą się od stycznia 2022r.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak

Podobało Ci się

Komentarze