PLAN DZIAŁANIA - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU

  • WYBITNA RELACJA

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 01.12.2021

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU i dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

W ramach zadania chcemy zaktualizować dokument zawierający procedury i zasady działania, na którym opiera się funkcjonowanie samorządu uczniowskiego. Dokonamy analizy dotychczasowego regulaminu SU. Następnie wprowadzimy zmiany w zapisie wybranych punktów, dostosowując regulamin do aktualnej sytuacji w naszej szkole. 

Planowany termin realizacji: luty, 2022 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
2. Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

W ramach realizacji tego wyzwania planujemy stworzyć szkolną grupę na Messenger, dzięki której możliwe będzie stałe utrzymanie kontaktu między uczniami a władzami SU. Wybieramy ten sposób komunikacji, ponieważ uważamy, że jest to najwygodniejsze i wszechstronne narzędzie.  Grupę będziemy wykorzystywać np. w celu przekazywania ogłoszeń, wsparcia w lekcjach czy nawet pomocy w znalezieniu zgubionej rzeczy ;).

Uczniowie zostaną poinformowani o istnieniu grupy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ponadto przewodniczący poszczególnych klas zostaną zapoznani ze sposobem korzystania ze szkolnej grupy. Otrzymane wskazówki przekażą w swoich klasach. 

Planowany termin realizacji: grudzień, 2021 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
3. Organizujemy dzień integracyjny lub noc integracyjną dla uczniów szkoły. Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

W ramach realizacji tego wyzwania planujemy zorganizować w naszej szkole Dzień Unii Europejskiej. Celem wydarzenia będzie bliższe poznanie historii oraz kultury państw członkowskich. Poszczególne klasy wylosują jedno państwo należące do Unii Europejskiej. Zadaniem poszczególnych zespołów będzie przybliżenie społeczności szkolnej ciekawych informacji na temat danego kraju. Każda klasa przygotuje stoisko prezentujące dane państwo (jego historię, walory przyrodnicze, kulturę, kuchnię, zwyczaje itp.) Sposób prezentacji będzie uzależniony od inwencji twórczej uczniów. Tego dnia planujemy również przeprowadzenie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. 

Planowany termin realizacji: marzec, 2022 (przesłanie prezentacji etapów działania)

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
4. Organizujemy w naszej szkole budżet partycypacyjny. Kwota o której przeznaczeniu decydują uczniowie i uczennice jest nie mniejsza niż 1500 zł.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

W ramach realizacji tego zadania planujemy opracować regulamin szkolnego budżetu obywatelskiego zawierający m.in. kwotę do wykorzystania, sposób zgłoszenia projektu wydatkowania budżetu, kryteria oceny, sposób prezentacji oraz zasady głosowania. Regulamin będzie ogólnodostępny na stronie internetowej naszej szkoły. Zgłaszanie przez uczniów propozycji wydatkowania budżetu i głosowanie na najciekawszy projekt (zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie) będzie miało miejsce w marcu. 

Planowany termin realizacji: marzec-kwiecień, 2022 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
1. Badamy czy uczniowie i uczennice rozumieją za co i jak są oceniani na lekcjach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zadanie to planujemy przeprowadzić na zasadzie ankiety, w której będą zawarte pytania, mające na celu zbadanie czy uczniowie i uczennice mają wiedzę na temat tego za co i jak są oceniani na lekcjach. Po przeprowadzeniu ankiety wśród wszystkich uczniów, wraz z przedstawicielami klas dokonamy analizy wyników i ich ewaluacji. Owocem naszej pracy będzie opracowanie dla nauczycieli wskazówek dotyczących pracy w zespole klasowym, które mogłyby pomóc uczniom i uczennicom lepiej zrozumieć za co i jak są oceniani na lekcjach. 

Planowany termin realizacji: styczeń-luty, 2022 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie

Podobało Ci się

Komentarze