sp50

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 03.12.2021

0

1

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
5. Tworzymy instytucję i procedury odnoszące się do łamania praw ucznia oraz konfliktów w naszej szkole (np. rzecznik praw ucznia czy szkolne mediacje procedura czy zgłoszenia złamania praw ucznia).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Mamy zamiar spotkać się z rzecznikiem praw ucznia i przedyskutować skuteczne metody rozwiązywania problemów w naszej szkole. Mamy nadzieje, że te dyskusje doprowadzą do podjęcia korzystnych decyzji dla oby dwóch stron.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole. np. grupę na facebooku/messengerze. Grupa ma na celu przekazywanie informacji uczniom, którzy nie byli obecni na zebraniu SU. Na grupie tej mogliby być obecni uczniowie poza trójek klasowych, którzy chcieli by również włączyć się w życie szkołyhcieliby

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
3. Organizujemy dzień integracyjny lub noc integracyjną dla uczniów szkoły. Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcielibyśmy zorganizować dzień integracyjny na Międzynarodowy Dzień Teatru. Bierzemy pod uwagę zaproszenie absolwentów naszej szkoły, którzy są artystycznie uzdolnieni i opowiedzieli uczniom coś więcej o aktorstwie i sztuce teatralnej. Marzec 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
4. Organizujemy w naszej szkole budżet partycypacyjny. Kwota o której przeznaczeniu decydują uczniowie i uczennice jest nie mniejsza niż 1500 zł.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Wspólnie napiszemy wniosek o zrealizowanie budżetu i przekażemy go władzom naszej szkoły. Jeżeli uda nam się zorganizować budżet zajmiemy się przeprowadzeniem wyborami w naszej szkole.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
1. Badamy czy uczniowie i uczennice rozumieją za co i jak są oceniani na lekcjach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przygotujemy ankietę dla uczniów klas 4-8 na temat oceniania w naszej szkole. Po przeprowadzeniu ankiety dokładnie ją przeanalizujemy i naszą analizę oddamy Pani Dyrektor. Styczeń - Luty 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
03.01.2022 12:01

Wyzwania zostały wybrane i zaplanowane w czasie. Wiecie, co i kiedy chcecie zrobić, więc możliwe są kolejne kroki, poszukiwanie najlepszych rozwiązań i metod.
Powodzenia!