Szkoła Podstawowa nr 2 Oborniki Śląskie

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 03.12.2021

0

1

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zgadzam się
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Nie wiem
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie zgadzam się
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Nie wiem
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Wybory i kwestie formalne" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Do tej pory w naszej szkole nie odbywały się debaty poprzedzające wybory do SU. Kandydaci prezentują swoje programy wyborcze w formie plakatów i ulotek. W naszej szkole nie jest jasno określone kto jest rzecznikiem praw ucznia, mediacje są bardzo sporadyczne. Zdarzają się przypadki łamania praw ucznia.
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Zgadzam się
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Nie wiem
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Działania uczniów i uczennic" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Nasza szkoła nie organizuje wydarzeń otwartych. Bardzo rzadko odbywają się spotkania z osobami spoza szkoły. Czasami uczniowie szkoły biorą udział w obchodach różnych świąt na terenie gminy- Dzień Kombatanta, Jasełka, Dni Obornik Śląskich
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Nie zgadzam się
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Nie zgadzam się
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Nie zgadzam się
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Komunikacja i media" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W naszej szkole właściwie nie istnieje żadna forma kontaktu uczniów z SU. Chcielibyśmy poprawić komunikację w tym zakresie. Planujemy stworzenie stałych środków przekazu- np. skrzynka pomysłów, chorągiewki, strona fb, tablica samorządu. Chcielibyśmy zachęcić do współpracy jak największą liczbę uczniów.
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Nie zgadzam się
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie zgadzam się
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Nie zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Podejmowanie decyzji" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Jest to obszar, który bardzo chcielibyśmy zmienić. Do tej pory w naszej szkole SU nie spotykał się z Radą Pedagogiczną ani Dyrektorem. Nie mieliśmy wpływu na podejmowane w szkole decyzje. Nie wiemy czy nasza szkoła dysponuje budżetem, z którego moglibyśmy uzyskać część środków.
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie wiem
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Nie zgadzam się
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Nie zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Nie wiem
Co w obszarze "Uczenie się i nauczanie" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Bardzo chcielibyśmy mieć większy wpływ na współtworzenie systemu oceniania i motywowania uczniów. Uczniowie naszej szkoły mają bardzo mały wpływ na wybór sposobu w jaki są oceniani. Kilku nauczycieli wprowadza elementy oceniania kształtującego. Jednak ocena uczniów nie podlega dyskusji.

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
06.12.2021 08:11

Dzień dobry,

dziękuję za terminowe opublikowanie planu działania i diagnozy. Oba dokumenty są kompletne. Akceptuję je i życzę Wam powodzenia w realizacji wybranych wyzwań. Diagnoza obrazuje aktualny stan Waszej samorządności. Macie świadomość, że jest wiele do zrobienia właściwie w każdym z jej obszarów. Zapewne z tego powodu zdecydowaliście się na realizację aż pięciu wyzwań. Poza jednym (diagnoza potrzeb i zainteresowań młodzieży w swojej szkole) wypełniają one zdiagnozowane przez Was luki w sieci działań, rozwiązań i instytucji składających się na Wasz uczniowski samorząd.

Zaczynacie od trzech "obowiązkowych" wyzwań:

• w grudniu 2021r.- chcecie przeprowadzić diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w swojej szkole, obejmującą wszystkich uczniów i uczennice (Działania uczniów i uczennic);
• w styczniu- lutym 2022r. podejmiecie działania na rzecz ustanowienia w Waszej szkole instytucji rzecznika praw ucznia (Wybory i kwestie formalne);
• w marcu zorganizujecie stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU (Komunikacja i media).

Dwa "dodatkowe" wyzwania zostawiliście sobie na koniec:

• w maju- czerwcu 2022r, zamierzacie przeorganizować fragment korytarza lub jednej z sali lekcyjnej, tak by stała się ona miejscem do relaksu dla uczniów podczas przerw (Podejmowanie decyzji);
• w maju 2022r. będziecie organizować dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki (Uczenie się i nauczanie).

Choć rozsądnie rozłożyliście w czasie Waszą aktywność, pamiętajcie o istotnej kwestii wynikającej z harmonogramu projektu: nakazuje do 10 kwietnia 2022 r. zakończenie pracy nad relacjami. Jest to ostateczny termin ich poprawiania i akceptowania. Jeśli chcielibyście zrealizować w sumie cztery bądź pięć wyzwań i otrzymać certyfikat Szkoły Demokracji z wyróżnieniem, musielibyście pracę nad którymś z "dodatkowych" wyzwań przyspieszyć, by zdążyć ze złożeniem relacji przed zamknięciem projektu. Dajcie znać, jeśli to uwzględnicie w planie.

Opisane przez Was działania są różnorodne i pracochłonne, mam nadzieję, że kiedy zajdzie potrzeba otrzymacie niezbędne wsparcie od kolegów i koleżanek oraz dorosłych opiekunów. Ja też będę Was wspierał na miarę moich możliwości. Trzymam za Was kciuki :-)

Z pozdrowieniami

Mentor Janusz

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś