Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 03.12.2021

0

1

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
5. Tworzymy instytucję i procedury odnoszące się do łamania praw ucznia oraz konfliktów w naszej szkole (np. rzecznik praw ucznia czy szkolne mediacje procedura czy zgłoszenia złamania praw ucznia).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zapoznamy się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole, np. w jaki sposób wybiera się rzecznika praw ucznia oraz jakie są procedury zgłaszania łamania praw ucznia. Sprawdzimy jak wygląda w praktyce praca rzecznika praw ucznia w naszej szkole. Następnie przeprowadzimy kampanię informującą uczniów o ich prawach i o pomocy jaką mogą uzyskać w szkole. Spróbujemy przedstawić nasze wnioski Radzie Pedagogicznej, tak by procedury i praca rzecznika były jak najbardziej dostępne dla uczniów. W przypadku nauki zdalnej dyskusję nad zmianami w trybie pracy rzecznika i procedurami przeprowadzimy na platformie TEAMS.

Termin realizacji styczeń- luty 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
2. Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy w szkole umieścić skrzynkę, do której uczniowie będą mogli wrzucać swoje pomysły i prośby kierowane do SU. Propozycje SU będą umieszczane na tablicy ogłoszeń. Chcielibyśmy stworzyć również platformę internetową za pomocą, której będzie można kontaktować się z SU. W przypadku nauki zdalnej skupimy się na działaniu w Internecie.

Termin realizacji marzec 2022.Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole. Obejmuje ona wszystkich uczniów i uczennice i jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania. Umieszczamy je w planie pracy.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy przeprowadzić w szkole diagnozę potrzeb uczniów i uczennic. Zamierzamy umieścić na korytarzach chorągiewki w różnych kolorach, na których będzie można zapisywać swoje pomysły i propozycje do realizacji w bieżącym roku szkolnym. Termin realizacji grudzień 2021.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy przeorganizować fragment korytarza lub jednej z sali lekcyjnej, tak by stała się ona miejscem do relaksu dla uczniów podczas przerw. Termin realizacji maj- czerwiec 2022.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy zorganizować dyskusje, w systemie dwuetapowym. Pierwszy etap klasowy, drugi ogólnoszkolny z przedstawicielami klas. Chcielibyśmy podjąć dyskusje o tym co nas motywuje lub zraża do nauki. Nasze wnioski chcemy przedstawić nauczycielom. Chcielibyśmy by nasze sugestie zmieniły wewnątrzszkolny system oceniania. W wypadku nauki zdalnej dyskusje przeprowadzimy za pomocą platformy TEAMS. Termin realizacji maj 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
06.12.2021 08:12

Dzień dobry,

dziękuję za terminowe opublikowanie planu działania i diagnozy. Oba dokumenty są kompletne. Akceptuję je i życzę Wam powodzenia w realizacji wybranych wyzwań. Diagnoza obrazuje aktualny stan Waszej samorządności. Macie świadomość, że jest wiele do zrobienia właściwie w każdym z jej obszarów. Zapewne z tego powodu zdecydowaliście się na realizację aż pięciu wyzwań. Poza jednym (diagnoza potrzeb i zainteresowań młodzieży w swojej szkole) wypełniają one zdiagnozowane przez Was luki w sieci działań, rozwiązań i instytucji składających się na Wasz uczniowski samorząd.

Zaczynacie od trzech "obowiązkowych" wyzwań:

• w grudniu 2021r.- chcecie przeprowadzić diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w swojej szkole, obejmującą wszystkich uczniów i uczennice (Działania uczniów i uczennic);
• w styczniu- lutym 2022r. podejmiecie działania na rzecz ustanowienia w Waszej szkole instytucji rzecznika praw ucznia (Wybory i kwestie formalne);
• w marcu zorganizujecie stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU (Komunikacja i media).

Dwa "dodatkowe" wyzwania zostawiliście sobie na koniec:

• w maju- czerwcu 2022r, zamierzacie przeorganizować fragment korytarza lub jednej z sali lekcyjnej, tak by stała się ona miejscem do relaksu dla uczniów podczas przerw (Podejmowanie decyzji);
• w maju 2022r. będziecie organizować dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki (Uczenie się i nauczanie).

Choć rozsądnie rozłożyliście w czasie Waszą aktywność, pamiętajcie o istotnej kwestii wynikającej z harmonogramu projektu: nakazuje do 10 kwietnia 2022 r. zakończenie pracy nad relacjami. Jest to ostateczny termin ich poprawiania i akceptowania. Jeśli chcielibyście zrealizować w sumie cztery bądź pięć wyzwań i otrzymać certyfikat Szkoły Demokracji z wyróżnieniem, musielibyście pracę nad którymś z "dodatkowych" wyzwań przyspieszyć, by zdążyć ze złożeniem relacji przed zamknięciem projektu. Dajcie znać, jeśli to uwzględnicie w planie.

Opisane przez Was działania są różnorodne i pracochłonne, mam nadzieję, że kiedy zajdzie potrzeba otrzymacie niezbędne wsparcie od kolegów i koleżanek oraz dorosłych opiekunów. Ja też będę Was wspierał na miarę moich możliwości. Trzymam za Was kciuki :-)

Z pozdrowieniami

Mentor Janusz

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś