Nasze pomysły i działania/ szkoła podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

  • WYBITNA RELACJA

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 03.12.2021

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU i dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy stworzyć regulamin SU, w Którym będzie opisane jak mają przebiegać wybory, jak głosować, kto może startować jako kandydat na przewodniczącego SU. Chcemy przekazać uczniom, że każdy bez względu na oceny, wygląd, to z jakiej klasy jest ma prawo głosować i kandydować do samorządu. Regulamin będzie udostępniony na szkolnym instagramie, (którego stworzymy w ramach projektu szkoła demokracji) oraz na tablicy informacyjnej.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Planujemy założyć konto na instagramie do wrzucania postów z informacjami i relacjonowania wydarzeń szkolnych lub sąsiedzkich. Każdy z uczniów będzie miał możliwość ogłosić coś na instagramie, wystarczy, że swoją prośbę lub propozycję przedstawi jednemu z uczestników projektu. W razie obawy przed powiedzeniem czegoś osobiście, będzie można napisać do nas na prywatnym czacie na instagramie. Każdy z uczniów będzie miał również możliwość, aby skomentować lub polubić post, relację. Informacja o koncie będzie zamieszczona na tablicy informacyjnej, zostanie rozesłana mailowo do rodziców.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
2. Samodzielnie organizujemy działanie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Korzystamy z pomysłów zamieszczonych na stronie Szkoła Demokracji.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

W dzień niepodległości wraz z klasą 4, 5, 6, 7a,7b, 8, naszą opiekunką i kilkoma nauczycielami zorganizowaliśmy marsz niepodległościowy. Podczas marszu spacerowaliśmy po okolicach szkoły, śpiewając pieśni hymniczne. Uczniowie mieli przypięte kotyliony oraz flagi, które własnoręcznie wykonywali. Uczestnicy projektu wraz z paroma innymi uczniami nieśli napis „niepodległość’’. Po powrocie na boisku szkolnym ustawiliśmy się z białymi i czerwonymi kartkami, zrobiliśmy flagę polski i jedna z nauczycielek szkoły wykonała zdjęcie z lotu ptaka. Uczniowie klasy 8 wraz z wychowawcą odwiedzili groby powstańców na pobliskim cmentarzu.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
1. Ważną dla społeczności szkolnej decyzję podejmujemy w procesie współdecydowania zgodnie z kryteriami dobrego wspólnego podejmowania decyzji (opisane w Przewodniku).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?


Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Mamy zamiar przeprowadzić dyskusję na temat tego co nas motywuje. Najprawdopodobniej odbędzie się ona na lekcji wychowawczej. Każdy z uczniów będzie miał prawo się wypowiedzieć. Zebrane wnioski przeanalizujemy i powiemy nauczycielom w jaki sposób mogliby przekazywać uczniom wiedzę, aby mieli więcej chęci do nauki i dawali z siebie 100%.


 

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie

Podobało Ci się

Komentarze