Diagnoza - Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu

  • WYBITNA RELACJA

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 03.12.2021

0

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zdecydowanie się zgadzam
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Zdecydowanie się zgadzam
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie zgadzam się
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Zdecydowanie się zgadzam
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Wybory i kwestie formalne" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W tym obszarze chcielibyśmy zorganizować debatę wyborczą kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Uważamy, że chociaż nasza szkoła jest mała i wszyscy się znają to debata pozwoli poznać plany kandydatów i umożliwi naszym kolegom i koleżankom podjęcie decyzji kogo wybrać. Chcemy aby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli ci, którzy mają ciekawe pomysły i wiedzą jak je zrealizować. Nie mamy także instytucji ani procedur (chyba ) , które powalałyby rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Poważnych przypadków łamania praw ucznia nie było a kiedy mamy problem to najczęściej zwracamy się do wychowawcy lub opiekuna SU. Dobrze byłoby jednak mieć takiego rzecznika - to może być wyzwanie na kolejy rok
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Zgadzam się
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Działania uczniów i uczennic" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W tym obszarze sytuacja wygląda nieźle. Od kilku lat staramy sie integrować uczniów organizując różne imprezy. Chcemy jednak pokazać się na zewnątrz. Zorganizować wydarzenie otwarte na otoczenie szkoły. Zaznaczyliśmy w tym obszarze "Nie zgadzam się" ponieważ jedyne imprezy tego typu to akademia z okazji Święta Niepodległości i przed pandemią Festyn rodzinny. Obie są rganizowane przez nauczycieli (choć z naszym udziałem) , nie przez nas. C hcemy wyjść z naszymi pomysłami na zewnątrz, pokazać jacy jesteśmy , co potrafimy.
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Zdecydowanie się zgadzam
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Zgadzam się
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Zgadzam się
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Komunikacja i media" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W naszej szkole SU komunikuje się z uczniami w oparciu o spotkania w klasach i informacje na tablicy ogłoszeń SU. W zeszłym roku został założony Istagram SU, ale założycielki nie zadbaly o rozleklamowanie tego środka przekazu i niewielu uczniów o nim wie. Chemy tchąć w niego życie i sprawić aby za jego pośrednictwem docierać nie tylko do kolegów i koleżanek, ale i do naszych starszych kolegów, absolwentów naszej szkoły a także uczniów innych szkół. Jeśli chodzi o debaty i dyskusje dotyczące ważnych dla nas tematów, w których braliby udział zarówno uczniowie jak i dorośli to dotychczas odbyły się takie dwie debaty , ale nie dotyczyły spraw dla nas istotnych. W poprzednim rku próbowano taką debatę zorganizować, jednak nie było odzewu zwłaszcza ze strony rodziców.
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Nie wiem
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie zgadzam się
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Nie zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie wiem
Co w obszarze "Podejmowanie decyzji" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Naszym największym problemem jest brak miejsca. Nasza szkoła jest bardzo stara i ciasna. Nie mamy miejsca, które moglibyśmy zagospodarować zgodnie z naszymi pomysłami. Aktualnie szkoła jest rozbudowywana i chcemy przekonać panią dyrektor do "oddania" nam jej części. Chcemy mieć miejsce, w którym moglibyśmy się swobodnie spotykać, miejsce, którego wygląd będzie zależał od nas . Jeśli chodzi o budżet partycypacyjny to ze względu na niewielką liczbę uczniów (96) i problemy ze zbiórką funduszy na Radę Rodziców (tzw. komitet rodzicielski) nie jest możliwe, abyśmy partycypowali w ustalaniu wydatków. Nie ma więc na razie szans na budżet partycypacyjny.
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie zgadzam się
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Zgadzam się
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Nie zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Zdecydowanie się zgadzam
Co w obszarze "Uczenie się i nauczanie" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W tym obszarze chemy zając się problemem "W szkole bada się czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania." W naszej szkole wszyscy nauczyciele informują nas o kryteriach oceniania napoczątku roku szkolnego, ale potem nikt do tego nie wraca. Mamy wrażenie, że nikogo nie interesuje czy rozumiemy za co jesteśmy oceniani. Chcemy się tym zająć.

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś