Plan działania SP 45 w Bytomiu

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 06.12.2021

0

0

status:
zaakceptowana

ostatnia zmiana statusu:
2021-12-07 08:27

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
3. Starsi uczniowie lub przedstawiciele władz SU organizują zajęcia na temat wyborów dla swoich młodszych kolegów.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

styczeń 2022


Nasz plan działania ustaliliśmy między innymi podczas spotkania Nieformalnej Rady Szkoły. Tradycję tę wprowadziliśmy dwa lata temu. Podczas spotkania, które odbyło się 4 listopada wraz z Panią dyrektor, przedstawicielami RP oraz Rady Rodziców ustaliliśmy, że warto porozmawiać z młodszymi uczniami, obudzić w nich obywatelskiego ducha, pokazać ile można w szkole zdziałać. Chcemy przeprowadzić w jeden dzień spotkania dla klas 1 i 2 a w drugi dla klas 3 i 4. Chcemy również, po wspólnej debacie i na prośbę Rady Rodziców porozmawiać z uczniami o odpowiedzialności za dobro wspólne, szczególnie: toalety ( z rana zużywany jest cały papier, wylewane jest mydło itp).

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
2. Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami SU.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Znalezienie miejsca na tablicę ogłoszeń SU. W naszej szkole mamy dwa budynki - w budynku A mamy tablicę, jednak nie w budynku B, tablica w budynku A zostałaby lepiej oznaczona i częściej pojawiałyby się posty i odpowiedzi. W budynku B musimy znaleźć miejsce na tablicę. Mamy także już zamontowane skrzynki na uczniowskie pytania - odpowiedzi chcemy wywieszać w konkretny dzień tygodnia.

luty 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole. Obejmuje ona wszystkich uczniów i uczennice i jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania. Umieszczamy je w planie pracy.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy przeprowadzić badanie metodą inną niż ankieta, aby lepiej zaplanować dalsze działania Samorządu na kolejny rok szkolny i przedstawić je podczas spotkania nieformalnej rady szkoły.


marzec-kwiecień 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy odmienić jedną ścianę - zrobić mural z uczniowskimi dłońmi (odciśniętymi) - każdy zostawiłby po sobie pamiątkę. Przeznaczymy na to fundusze własne oraz wesprze nas Rada Rodziców.


maj 2022

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
4. Organizujemy wsparcie w nauce dla koleżanek i kolegów z naszej szkoły (koleżeńskie korepetycje) lub dla nauczycieli i nauczycielek w nauczaniu zdalnym (nauka obsługi nowego narzędzia internetowego).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Myślimy o pomocy - korepetycjach, odbywałyby się stacjonarnie bądź online w zależności od sytuacji z covidem. Izolacja wpływa bardzo żle na niektórych uczniów, a gorsze wyniki w nauce tylko pogarszają samopoczucie. Korepetycje odbywałyby się w grupkach 3-4 osoby.

Styczeń-luty 2022.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś