Plan działania PSP4 Radom

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 07.12.2021

0

1

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO “Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia”.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Wybory odbyły się 24 września 2021 roku. Poprzedzone były prezentacją kandydatów w postaci filmów oraz debatami wśród uczniów szkoły. Samorząd Uczniowski został wybrany podczas tajnego, demokratycznego głosowania.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Utworzenie publicznego konta szkoły na Instagramie na przełomie grudnia i stycznia. Konto będzie prowadzone przez Radę Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekunów.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
3. Organizujemy dzień integracyjny lub noc integracyjną dla uczniów szkoły. Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?
  1. Tydzień pozytywnych relacji w październiku 2021r. W każdym dniu uczniowie będą mieli wyznaczone inne zadania. W akcję zaangażowani zostaną wszyscy uczniowie i nauczyciele.
  2. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 20 listopad 2021. Przeprowadzenie konkursu o prawach dziecka, wykonanie tematycznej ściennej gazetki, pogadanki na godzinach wychowawczych. Wszyscy w tym dniu ubieramy się na niebiesko.
  3. Wieczór z Harrym Poterem listopad
Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Organizacja kącika relaksacyjnego dla uczniów.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Nie
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
4. Organizujemy wsparcie w nauce dla koleżanek i kolegów z naszej szkoły (koleżeńskie korepetycje) lub dla nauczycieli i nauczycielek w nauczaniu zdalnym (nauka obsługi nowego narzędzia internetowego).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Utworzenie Pogotowia Naukowego dla uczniów szkoły prowadzonego przez zdolnych uczniów w drugim semestrze roku szkolnego. Zdolni uczniowie będą pomagać słabszym w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości. Akcja odbywać się będzie stacjonarnie lub zdalnie na platformie Teams.

Czy to wyzwanie zrealizujemy obowiązkowo (każdy zespół ma zrealizować minimum 3 wyzwania z 3 różnych obszarów)?
Tak

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
10.01.2022 14:28

Dobry plan to połowa sukcesu. Mam nadzieję, że udało się zrealizować zaplanowane na październik i listopad wyzwania. pomoc koleżeńską pewnie właśnie zaczynacie organizować. Czekam na relację.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś