Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia w projekcie "Akademia Demokracji" - edycja 2021/22

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Inauguracja rozpoczęcia "Akademii Demokracji" w tym: wykład wprowadzający (2h dydaktyczne) i warsztaty z trenerami (6h dydaktycznych) i praca własna uczestników w zespołach w ramach warsztatu z trenerami - zadanie praktyczne po warsztacie z trenerami (3h dydaktyczne),

data: 15.10.2021 r. w godzinach 10:00-16:15 lub 21.10.2021 r. w godzinach 10:00-16:15 (do wyboru)

miejsce: zdalnie (online) - platforma MS Teams

osoby prowadzące: koordynatorzy - kadra projektu, trenerzy prowadzący warsztaty wyłonieni poprzez zapytanie ofertowe

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Praktyczne rozwijanie kompetencji kluczowych działania uczestników w szkołach i mentoring - Mentoring - praca mentorów z zespołami szkolnymi

Poniżej podane będą terminy spotkań mentora z zespołem projektowym. Terminy podane będą w następującym porządku: szkoła, z której jest zespół projektowy, miejscowość i data wizyty mentorskiej, narzędzie. Spotkania Mentora z Zespołami Porjektowymi będą się odbywałyza pomocą narzędzi internetowych umożliwiających spotkanie w czasie rzeczywistym na odległość. Daty będą uzupełniane na bieżąco po umówieniu się Mentora indywidualnie z Zespołem.

Na bieżąco będą się tutaj pojawiać tematy poszczególnych spotkań wraz z terminami ich realizacji i osobami prowadzącymi (mentorami). Dostęp do spotkań mają uczestnicy poprzez specjalny link, który przesyła mentor do uczestników przed spotkaniem.

PIERWSZE SPOTKANIA ZESPOŁU Z MENTOREM ONLINE

L.p. Szkoła           Miejscowość           Data spotkania           Godziny spotkania Miejsce spotkania (narzędzie online) Mentor prowadzący
1 Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski 15.11.2021 10:00 - 11:30 Jitsi Meeting Jolanta Podwysocka
2 I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 25.11.2021 11:30 - 13:00 Jitsi Meeting Jolanta Podwysocka
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 Szkoła Podstawowa nr 22 Wrocław 29.11.2021 8:00  -9:30 Jitsi Meeting Mateusz Wojcieszak
4 Szkoła Podstawowa nr 7 im.Marii Konopnickiej w Zawierciu Zawiercie 30.11.2021 9.40 - 11.10 Jitsi Meeting Jolanta Podwysocka
5 Szkoła Podstawowa w Staniewicach Staniewice 30.11.2021 17.30 - 19.00 Jitsi Meeting Jolanta Podwysocka
             
             
             

 

 

 

DRUGIE SPOTKANIA ZESPOŁU Z MENTOREM ONLINE

L.p. Szkoła           Miejscowość           Data spotkania           Godziny spotkania Miejsce spotkania (narzędzie online) Mentor prowadzący
1            

 

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Szkolenia dla liderów SU

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: szkolenia dla liderów SU w ramach projektu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu, zdalnie (online) poprzez platformę Microsoft Teams. 

 

Opis poszczególnych tematów

Szkolenie 1 – Finansowanie

Sposoby zdobywania środków na działania. Instytucje i osoby w otoczeniu szkoły, które mogą nas wesprzeć. Jak nawiązywać i utrzymać relacje z sojusznikami? Jak napisać dobry wniosek na mini-grant lub do budżetu obywatelskiego? - tu znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

Szkolenie 2 – Komunikacja i informowanie

Wypracowanie cech dobrej komunikacji. Poznanie narzędzi komunikowania i informowania. Jak mówić żeby nas słuchano i jak skutecznie docierać do
koleżanek i kolegów, żeby jak najwięcej osób mogło brać udział w podejmowaniu istotnych decyzji - to wszystko i wiele więcej na szkoleniu z komunikacji.

Szkolenie 3 – Inicjatywa obywatelska młodych

Czy mamy wpływ oraz jakim zakresie na ustawodawstwo w kraju? gdzie i do kogo się zwrócić? Jak należy postępować aby, jako obywatel, mieć realny wpływ na sytuację prawną państwa? Na szkoleniu znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania.

Szkolenie 4 – Młody Lider

Na czym polega rola lidera? Jak działa zespół? Kogo i czego potrzebujemy, żeby działać efektywnie? Zrozumienie znaczenia komunikacji w zespole. Budowanie pewności siebie i lepszego rozumienia innych, metody radzenia sobie ze stresem. Porozumienie bez przemocy.

Szkolenie 5 – Debata oxfordzka

Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oxfordzkiej na wybrany temat. Debata zostanie przygotowana przez 2 gr., tj. GRUPA ZA i Grupa PRZECIW. Uczeń przygotuje się do udziału w debatach publicznych oraz podniesie poziom kultury wypowiedzi i umiejętności argumentacji w sporze.

 

Terminy szkoleń

Każdy uczestnik/czka programu, powinien wziąć udział w 3 z 5 szkoleń do wyboru. Szkolenia są bezpłatne i będą odbywały się w formie on-line na platformie MC Teams przy użyciu otrzymanych wcześniej danych do logowania (wykorzystanych na inauguracji Programu).

Poniżej terminy wszystkich szkoleń:

  Szkolenie Data Dni tygodnia godziny
1 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 11.01.2021 wtorek 09:00 - 12:10
2 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH 13.01.2021 czwartek 15:00 - 18:10
3 FINANSOWANIE 17.01.2021 poniedziałek 15:00 - 18:10
4 MŁODY LIDER 19.01.2021 środa 15:00 - 18:10
5 DEBATA OXFORDZKA 21.01.2021 piątek 09:00 - 12:10
6 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 18.01.2021 wtorek 11:00 - 14:10
7 MŁODY LIDER 27.01.2021 czwartek 11:00 - 14:10
8 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH 31.01.2021 poniedziałek 09:00 - 12:10
9 MŁODY LIDER 02.02.2021 środa 15:00 - 18:10
10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 04.02.2021 piątek 15:00 - 18:10
11 FINANSOWANIE 08.02.2021 wtorek 09:00 - 12:10
12 DEBATA OXFORDZKA 10.02.2021 czwartek 15:00 - 18:10
13 MŁODY LIDER 14.02.2021 poniedziałek 11:00 - 14:10
14 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 16.02.2021 środa 11:00 - 14:10
15 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH 18.02.2021 piątek 15:00 - 18:10
16 FINANSOWANIE 22.02.2021 wtorek 15:00 - 18:10
17 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 24.02.2021 czwartek 15:00 - 18:10
18 MŁODY LIDER 28.02.2021 poniedziałek 09:00 - 12:10
19 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH 02.03.2021 środa 12:00 - 15:10
20 DEBATA OXFORDZKA 04.03.2021 piątek 15:00 - 18:10
21 MŁODY LIDER 08.03.2021 wtorek 15:00 - 18:10
22 DEBATA OXFORDZKA 10.03.2021 czwartek 09:00 - 12:10
23 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 14.03.2021 poniedziałek 11:00 - 14:10
24 FINANSOWANIE 16.03.2021 środa 12:00 - 15:10
25 MŁODY LIDER 18.03.2021 piątek 11:00 - 14:10
26 DEBATA OXFORDZKA 22.03.2021 wtorek 15:00 - 18:10
27 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE 24.03.2021 czwartek 12:00 - 15:10
28 MŁODY LIDER 28.03.2021 poniedziałek 12:00 - 15:10
29 DEBATA OXFORDZKA 30.03.2021 środa 11:00 - 14:10
30 MŁODY LIDER 01.04.2021 piątek 09:00 - 12:10

 

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Zakończenie udziału w Akademii Demokracji w tym: wykład - wystąpienie kadry naukowo-dydaktycznej (2h dydaktyczne), warsztaty z trenerami (4h dydaktyczne)

Wkrótce pojawi się więcej informacji i szczegółów odnośnie zakończenia udziału w Akademii Demokracji (konferencja zamykająca program Szkoła Demokracji).

 

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy inauguracji/szkoleń/zakończenia w przypadku przeszkód niezależnych od Organizatora (np. sytuacji epidemiologicznej).