Aneta Lewczuk

Mentorowane szkoły

Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni Zobacz
Szkoła Podstawowa w Bukowcu Zobacz
XIII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy Zobacz
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku Zobacz
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach Zobacz
EDUKACJA LUBASZ Zobacz
Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu Zobacz
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Zobacz
Branżowa szkoła I st. nr 67 im. Macieja Kozłowskiego i Szkoła Podstawowa 331 w Warszawie Zobacz
Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku Zobacz
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu Zobacz
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu Zobacz