Przewodnik metodyczny – kompleksowy program kształcenia w zakresie zaangażowania młodych ludzi w zakresie samorządności uczniowskiej

Dodano: 01.02.2021

Kategoria: Przewodniki i Poradniki

W załączniku do pobrania dla uczestników programu "Szkoła Demokracji" realizowanego w ramach projektu "Akademia Demokracji" opracowana publikacja "Przewodnik metodyczny – kompleksowy program kształcenia w zakresie zaangażowania młodych ludzi w zakresie samorządności uczniowskiej".

Publikacja sfinansowana ze środków środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Pliki do pobrania