Materiały z projektu "Akademia Demokracji" - Program kształcenia, materiały szkoleniowe, wszystkie treści i multimedia (Trwałość projektu)

Materiały z projektu "Akademia Demokracji" - Program kształcenia, materiały szkoleniowe, wszystkie treści i multimedia

(Trwałość projektu)

 
Poniżej (w załącznikach lub odnośnikach w tekście) zamieszczamy materiały z projektu "Akademia Demokracji" (program "Szkoła Demokracji"), który był zrealizowany w latach 2019-2022 dla uczestników - młodzież w wieku 12-19 lat z władz samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. W ramach projektu odbyły się III edycje programu: I edycja - rok szkolny 2019/2020, II edycja - rok szkolny 2020/2021 i III edycja - rok szkolny 2021/22.
 
Poniżej dostępne materiały to:
- Program kształcenia;
- Scenariusz Inauguracji i warsztatów wraz z załącznikami (I edycja, II, edycja i III edycja);
- Prezentacja z wykładu Inauguracyjnego (I edycja, II, edycja i III edycja);
- Scenariusz Konferencji podsumowującej i warsztatów wraz z załącznikami (I edycja, II, edycja i III edycja);
- Prezentacja z wykładu z Konferencji podsumowującej (I edycja, II, edycja i III edycja);
- Instrukcja do zadania do wykonania dla uczestników przed Inauguracją (II edycja, III edycja);
- Instrukcja do zadania do wykonania dla uczestników przed Konferencją podsumowującą (I edycja, II edycja, III edycja);
- Programy i scenariusze szkoleń liderskich i materiały dodatkowe - szkolenia liderskie o tematyce "Finansowanie", "Komunikacja i  informowanie", "Debata oxfordzka", "Inicjatywa obywatelska młodych" i "Młody lider" (I edycja, II edycja, III edycja);
- Materiały dodatkowe dot. mentoringu z trzech edycji - materiały dot. udzielania informacji zwrotnej, scenariusze i wskazówki do spotkań z zespołami szkolnymi;
- Instrukcja do platformy programu;
- Treść kursu dla opiekunów i opiekunek samorządów uczniowskich "Wprowadzenie do tematyki samorządności szkolnej";
- Grafiki "Wprowadzenie do tematyki samorządności szkolnej";
- Dwa filmy edukacyjne - "Samorząd to my. Jak uczniowskie mogą wpływać na szkołę?" i "Jak wzmacniać głos uczniów i uczennic w szkole?"
Link do filmu "Samorząd to my. Jak uczniowskie mogą wpływać na szkołę?": https://www.youtube.com/watch?v=dq73qCyg5qM
Link do filmu "Jak wzmacniać głos uczniów i uczennic w szkole?": https://www.youtube.com/watch?v=Qp4VoT9xE5I
- Wzór diagnozy i planu działania oraz karty pracy dot. planu działania;
- Przewodnik po programie "Szkoła Demokracji";
- Materiały dodatkowe - Artykuł o wyzwaniach zdalnych i pracy zespołowej online (w odpowiedzi na pandemię); Artykuł o pracy zespołowej online.
 
W skład materiałów wytworzonych w trakcie trwania projektu wchodzą również relacje ze szkół umieszczone przez zespoły szkolne (uczestników) na stronach projektowych https://szkolademokracji2021.ceo.org.pl/, https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/, https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/ (ze względu na dużą ilość relacji powstałych w ramach projektu nie umieszczamy ich w załącznikach, a odsyłamy do stron projektowych - są one dostępne w zakładkach "Relacje", gdzie znajdują się wszystkie relacje zamieszczone i zaakceptowane w ramach projektu na stronach projektowych: I edycja - https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/, II edycja - https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/ i III edycja - https://szkolademokracji2021.ceo.org.pl/). 
 
Dostępność materiałów pozwala na trwałość projektu i umożliwi wykorzystanie materiałów do rozwoju i pogłębiania kompetencji osobistych i obywatelskich przez podmioty (szkoły, młodych ludzi) nie objęte bezpośrednio działaniami przewidzianymi w projekcie. Zawarta w materiałach wiedza oraz szczegółowe instruktaże dot. narzędzi metodycznych i dydaktycznych przydatnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych u młodych ludzi będą miały charakter ponadczasowy.
 
Dwa filmy edukacyjne - "Samorząd to my. Jak uczniowskie mogą wpływać na szkołę?" i "Jak wzmacniać głos uczniów i uczennic w szkole?" są na licencji CC BY-NC 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
 
Grafiki "Wprowadzenie do tematyki samorządności szkolnej" są dostępne na licencji CC BY-NC 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
 
Pozostałe załączone materiały są dostępne na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL:
O ile nie jest stwierdzone inaczej prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a materiały są dostępne na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.
 
Program "Szkoła Demokracji" był realizowany w ramach projektu "Akademia Demokracji" przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
Zapraszamy do korzystania z materiałów w zasadach opisanych według odpowiednich licencji!

Pliki do pobrania